Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–17
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–17

Viitamisstiilid

Viitamist loetakse akadeemilise infokirjaoskuse oluliseks osaks, kõigis üliõpilastöödes järgitakse teadusteksti struktuuri ning akadeemilisi traditsioone, mis eeldab korrektset, täpset ja arusaadavat teiste autorite töödele, tekstidele, mõtetele viitamist. Erinevad teadusvaldkonnad kasutavad erinevaid viitamisstiile. Lisaks APA – American Psychological Association – viitamisstiilile kasutatakse Tallinna Ülikooli instituutides MLA  – Modern Language Association – viitamissüsteemi, Chicago stiili, Harvard Reference stiili või Tallinna Ülikooli kirjastuse viitamisstiili. Seega on üleülikooliliste kursuste ja projektide puhul oluline täpsustada, millist viitamissüsteemi on esitatavates üliõpilastöödes vaja kasutada. Üldine viitamise reegel on, et töös kasutatakse läbivalt ühte viitamissüsteemi, st APA stiili kasutamisel tuleb APA viitamissüsteemist juhinduda terve konkreetse töö ulatuses.