Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–15
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–15

E-andmebaasid

Andmebaaside kasutamiseks tuleb sisse logida TLÜ kasutajakontoga.

Tutvu andmebaaside kasutamise juhendiga

Võimaldab teha teadusartiklite otsingut paljudes andmebaasides korraga, hõlmates nii litsentsandmebaase kui ka vaba juurdepääsuga e-ressursse. Täistekstide otsinguks märgistage lahter Full Text. Otsitulemuste lehe vasakus paneelis on võimalused otsingu täpsustamiseks. Jaotus Content Provider näitab, millistest andmebaasidest otsitulemused pärinevad. Otsinguportaali kaudu ei ole leitavad ProQuest Dissertations and Theses Global ja Äripäeva käsiraamatud.

Võimaldab kontrollida e-ajakirjade ja e-raamatute leidumust TLÜ Akadeemilises Raamatukogus. Väljaandeid saab otsida pealkirja, märksõna või autori järgi.

TLÜ Akadeemilise Raamatukogu lugejad, kellel ei ole TLÜ kontot, saavad EBSCOhost andmebaase kasutada väljaspool TLÜ arvutivõrku kasutajanime ja salasõnaga, mida saate küsida e-posti aadressil erialainfo@tlulib.ee. NB! Paroole muudetakse aeg-ajalt, kui teie vana parool enam ei kehti, küsige meie käest uus. Link EBSCOhost kasutajanime ja salasõna sisestamiseks!

Infotehnoloogia valdkonna andmebaas, mis sisaldab Association for Computing Machinery (ACM) kirjastatavate ajakirjade, toimetiste, konverentsikogumike jm väljaannete täistekste alates nende ilmumisajast.

Kirjastuse AIP Publishing välja antavad füüsikaalased eelretsenseeritud teadusajakirjad, mis katavad kõiki füüsika valdkondi.

Ülevaateartiklite andmebaas, kus eksperdid teevad erinevates teadusajakirjades ilmunud artiklite põhjal ülevaate valdkonna peamistest arengutest. Ajakirjad kuuluvad maailma tunnustatud teadusajakirjade hulka.

Kirjastuse Cambridge University Press eelretsenseeritud teadusajakirjad humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste ning tehnoloogia ja meditsiini valdkonnast.

Multidistsiplinaarne andmebaas kirjastuselt ProQuest sisaldab teaduskirjandust maailma juhtivatelt kirjastustelt. Suurim e-raamatute andmebaas meie valikus.

Multidistisiplinaarne platvorm, mis sisaldab mitmeid andmebaase. Otsingut saab teha nii üksikutes andmebaasides kui mitmes andmebaasis korraga. Lisaks täistekstidele sisaldavad andmebaasid ka artiklite kokkuvõtteid ja bibliograafilisi andmeid. Täistekstide otsinguks märgistage lahter Full Text.

Laia teemaderingi hõlmav akadeemiline andmebaas, mis sisaldab tuhandete teadusajakirjade täistekste. Lisaks artiklite kokkuvõtteid, monograafiaid, konverentside materjale, ajalooallikaid ja ajalehti.

Psühholoogia ja käitumisteaduste alane andmebaas, mis sisaldab eelretsenseeritud teadusartiklite täistekste Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni ja selle sõsarorganisatsioonide väljaannetest. Suurem osa ajakirjadest on ligipääsetavad alates esimesest numbrist.

Andmebaas sisaldab eelretsenseeritud, täistekstilisi ajakirju ja muid allikaid, mis sisaldavad nii ajaloolisi kui ka praeguseid majandustrende, samuti juhtumiuuringuid, riikide majandusaruandeid ja ettevõtete profiile, intervjuusid juhtide ja analüütikutega.

Andmebaas hõlmab kommunikatsiooni  ja meedia erinevaid uurimissuundi ja nendega seotud valdkondi. Sisaldab artiklite täistekste ja referaate juhtivatelt teadusajakirjadelt.

Multidistisplinaarne e-raamatute andmebaas, mis sisaldab monograafiaid, teatmeteoseid, biograafiaid, ilukirjandust jm. Suurem osa raamatutest on piiramatu ligipääsuga. Raamatuid saab lugeda veebis, aga ka peatüki kaupa või täies mahus alla laadida.

Haridusalane andmebaas, mis sisaldab lisaks teadusartiklite täistekstidele ja referaatidele ka väitekirju, raamatuid, konverentsimaterjale, teatmikke jm. Otsingut on võimalik täpsustada näiteks haridustasemete ja sihtrühma (nt teadlane, õpetaja, tudeng) järgi.

Bibliograafiline andmebaas, mis annab põhjaliku ülevaate enne 1750. aastat Euroopas ilmunud trükistest, kus on käsitletud Põhja- ja Lõuna-Ameerikaga seotud teemasid (maadeavastused, põliselanike kirjeldused, Briti kolooniad, kaubandus jne).

Andmebaas keskendub inimtegevusega kaasnevatele keskkonnamõjudele. Teemaderingi kuuluvad näiteks globaalne soojenemine, reostus, ökoehitus, säästev põllumajandus, taastuvenergia, taaskasutus. Sisaldab artiklite kokkuvõtteid ja täistekste.

Tarbijale suunatud tervishoiualane andmebaas. Teemadeks on üldine tervishoid, toitumisteadus, spordimeditsiin jne. Sisaldab nii teadusajakirju kui ka populaarteaduslikke väljaandeid.

Teaduslik tervishoiualane andmebaas, mis keskendub õendusele ja sellega seotud valdkondadele – lasteõendus, erakorraline meditsiin, vaimne tervis, meditsiiniõigus jne. Hõlmab endas ka ravimiinfo andmebaasi.

Raamatukogunduse ja infoteaduste alane andmebaas, mis sisaldab teadusartiklite kokkuvõtteid ja täistekste. Lisaks raamatuid, uurimisaruandeid ja toimetisi. Teemade hulka kuuluvad näiteks kataloogimine, liigitussüsteemid, bibliomeetria, infootsing ja -haldus.

Rahvaraamatukogude jaoks loodud andmebaas, mis keskendub üldsusele huvi pakkuvatele teemadele. Sisaldab peamiselt populaarteaduslikke ajakirju, aga ka teatmeteoseid, ajalooallikaid ja pildikogu. Andmebaas täieneb igapäevaselt.

Bibliograafiline ja referaatandmebaas, mis hõlmab kõiki meditsiinivaldkondi, keskendudes peamiselt biomeditsiinile. Otsingu kitsendamist hõlbustab eraldi väljatöötatud märksõnastik. Andmebaasi koostab USA Rahvuslik Meditsiiniraamatukogu.

Sisaldab peamiselt Ameerika Ühendriikide ning Kanada provintside ajalehti ja ajakirju.

Maailma suuremaid spordi ja spordimeditsiini andmebaase, mis pakub ligipääsu sadade teadusajakirjade täistekstidele. Teemaderingi kuuluvad näiteks füsioteraapia, toitumine, töötervishoid, treeningu füsioloogia ja kinesioloogia.

Haridustöötajatele suunatud andmebaas, mis sisaldab artiklite kokkuvõtteid ja bibliograafilist informatsiooni. Valdav osa andmebaasis indekseeritud ajakirjadest on eelretsenseeritud. Teemade seas on õpetajaharidus, kasvatusteaduslik uurimistöö, õppekavade arendamine, täiendõpe, õpetamise head tavad, hindamismeetodid jne.

Maailma juhtiva kirjastuse Emerald Publishing e-ajakirjad ja e-raamatud majanduse, juhtimise, hariduse, uurimismeetodite, organisatsiooniteaduste, sotsioloogia, sotsiaalteaduste, kriminoloogia, turismi, transpordi, raamatukogunduse ja inseneriteaduste alalt.

Teatmeteos selgitab põhjalikult islamimaailma erinevaid aspekte ja termineid ning atlas sisaldab erinevaid islamimaailmaga seotud kaarte.

Laiaulatuslik õigusalane andmebaas, mis sisaldab lisaks suurele teadusajakirjade kollektsioonile ka kohtupraktikat, rahvusvahelisi lepinguid, riikide põhiseadusi ja muid juriidilisi dokumente, keskendudes peamiselt Angloameerika ja rahvusvahelise õiguse materjalidele. Andmebaasis sisalduvad ajakirjad on ligipääsetavad alates esimesesest numbrist.

Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsiumi CERL vanatrükiste bibliograafiline andmebaas on kasvav andmekogum, mis peegeldab Euroopa raamatukogudes sisalduvate vanatrükiste, st kuni 1830. a ilmunud raamatute kirjeid ja leidumust, osalt ka täistekste ning illustratsioone. Sisaldab üle kuue miljoni kirje, millest võib leida ka vanatrükistele iseloomulikku teavet köite omaduste, provenientsi, annetajate ja muu taolise kohta.

Institute of Electrical and Electronics Engineers digitaalne raamatukogu sisaldab väljaandeid elektrotehnika, elektroonika ja arvutiteaduse valdkonnast. Andmebaas pakub juurdepääsu ajakirjadele, konverentsiväljaannetele, standarditele ja e-raamatutele.

Suurbritannia teadusühingu Institute of Physics kirjastuse väljaantavad teadusajakirjad, mis hõlmavad füüsikat ja sellega seotud valdkondi ­– nt inseneriteadused, materjaliteadus ja keskkonnateadus.

Teadusajakirjade arhiivandmebaasi JSTOR sotsiaal-, humanitaar- ja loodusteaduslikud kollektsioonid. Arhiivi staatuses andmebaas, ajakirjade 3–5 viimast aastakäiku pole kättesaadavad (sõltuvalt kirjastajate poolt kehtestatud embargost).

Keelevarast leiab nii Eesti õigekeelsussõnaraamatu, Võõrsõnastiku, Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu, eesti-inglise ja inglise-eesti sõnaraamatuid, ladina-eesti sõnaraamatu ja mitmeid teisi keelesõnastikke. Otsingut saab teha kõikidest, ligi 30-st sõnastikust korraga või valida ainult osa sõnastikke. Enne kasutama hakkamist tuleb end raamatukogu andmebaasidesse sisse logida.

American Mathematical Society andmebaas põhineb väljaandel Mathematical Reviews ning sisaldab artiklite ülevaateid, bibliograafilisi andmeid ja täistekste. Baas kajastab teaduskirjandust alates 1940. a kuni kaasajani, hõlmates üle 1800 praegu ilmuva ajakirja.

Kord nädalas ilmuv kõrgelt hinnatud interdistsiplinaarne teadusajakiri kirjastuselt Nature Research. Täistekstid alates 1997. a.

Oxford University Press kunstiandmebaas. Sisaldab täistekstidena väljaandeid The Dictionary of Art, The Oxford Companion to Western Art, Encyclopedia of Aesthetics ja The Concise Oxford Dictionary of Art Terms, mida jooksvalt täiendatakse.

Juurdepääs enam kui 350 ajakirjale sotsiaal-, humanitaar- ja loodusteaduste ning matemaatika ja meditsiini alalt.

Oxford University Press muusikaandmebaas. Sisaldab väljaandeid The New Grove Dictionary of Music and Musicians, The New Grove Dictionary of Jazz, The New Grove Dictionary of Opera. Lisaks veel The Oxford Dictionary of Music ja The Oxford Companion to Music.

Ameerika Füüsikaseltsi arhiivandmebaas. Kõik ajakirjad on kättesaadavad alates esimesest numbrist – neist vanimad pärinevad 1893. aastast.

Sisaldab üle miljoni doktori- ja magistriöö täisteksti, lisaks suurel hulgal teadustööde kokkuvõtteid ja bibliograafilisi andmeid. Suurema osa kollektsioonist moodustavad Põhja-Ameerika ülikoolide uurimistööd, kuid järjest kasvab ka Euroopa ja Aasia kõrgkoolides kaitstud tööde osakaal. 

Käsiraamatud hõlmavad digitaalset meediat, kunsti- ja disainiuuringuid, popkultuuri, ajakirjandusuuringuid, kommunikatsiooniajalugu ning pakuvad põhjalikku ülevaadet kommunikatsiooni, meedia ja kultuuri peamistest teemadest.

Käsiraamatud pakuvad üksikasjalikku keeleteaduslikku analüüsi ja maailma tähtsaimate keelkondade kirjeldusi ning hõlmavad fonoloogiat, morfoloogiat, süntaksit, leksikat, semantikat, dialektoloogiat ja sotsiolingvistikat.

Käsiraamatud tutvustavad parimaid tipptasemel uuringuid ja käsitlevad kõiki peamisi valdkondi rahvusvahelisest poliitlisest majandusest kuni rahvusvahelise õiguseni.

Sotsioloogia käsiraamatud on prestiižsed teatmeteosed, mis annavad ülevaate tervest teemavaldkonnast või alamdistsipliinist. Nende kogumike peamine tugevus on nende rahvusvaheline ulatus ja asjakohasus.

Multidistsiplinaarne e-ajakirjade kollektsioon Premier kirjastuselt SAGE sisaldab üle 1100 eelretsenseeritud teadusajakirja, sealhulgas kõrge mõjufaktoriga väljaandeid nimekatelt teadusorganisatsioonidelt. Juurdepääs täistekstidele alates 1999. a.

Uurimistöö metodoloogiat käsitlev andmebaas sisaldab raamatud, teatmeteoseid, juhtumiuuringuid ja artikleid tunnustatud teadlastelt. Alajaotus Methods Map kajastab uurimismeetoditega seotud mõisteid ja nendevahelisi seoseid ning vastavasisulist kirjandust. Project Planner on abivahend uurimistöö kirjutamisel, mis kirjeldab samm-sammult töö kavandamise ja kirjutamise etappe. Oma konto loomine (Profile) võimaldab koostada lugemisnimekirju ja salvestada otsinguid.

Teadussaavutusi vahendav ajakiri ühingult American Association for the Advancement of Science. Ajakiri ilmub korra nädalas, täistekstid avanevad TLÜ-le alates 1997. a numbritest.

Kirjastuse Elsevier Freedom Collection hõlmab ligi 2300 e-ajakirja loodus-, rakendus-, sotsiaal- ja humanitaarteaduste alalt, täistekstid on avatud alates 1997. a või hilisematest aastakäikudest. Täistekstid ei avane ajakirjadel, mis kuuluvad teistele kirjastustele või teadusseltsidele.

Kirjastuse Elsevier viitamisinfo andmebaasis on refereeritud üle 23 500 eelretsenseeritud ajakirja, nende hulgas ka mitmeid eestikeelseid. Täistekstina avanevad need artiklid, mis on avatud juurdepääsuga või pärit raamatukogu ostetud litsentsandmebaasidest.

Springeri konverentsikogumike sari kajastab uusimaid uurimistulemusi arvutiteaduse, infotehnoloogia ja infoteaduse vallas. Sisaldab ka raamatusarju “Lecture Notes in Artificial Intelligence” ja “Lecture Notes in Bioinformatics”.

Multidistiplinaarne andmebaas sisaldab üle 2000 e-ajakirja kirjastuselt Springer. Juurdepääs täistekstidele alates 1997. a või hilisematest aastakäikudest. Andmebaas sisaldab ka avatud juurdepääsuga e-raamatuid.

Kollektsioonis on ligi 1500 nimetust ajakirju. Valik sisaldab juhtivate teadusseltside väljaandeid. Seal leiduvate ajakirjade nimekirja leiate siit: https://librarianresources.taylorandfrancis.com/collection/social-science-humanities-library/

Ettevõtte Clarivate erinevaid andmebaase koondav platvorm, kus andmebaasid sisaldavad tuhandeid ajakirju, uurimuste raporteid, linke uurimustega seotud lehekülgedele, konverentsimaterjale jpm. Eesti teadusmaastik lähtub publikatsioonide kategooriate määratlemisel lisaks ERIH (European Reference Index for the Humanities) loendile ka siinsel, Web of Science platvormil indekseeritavatest publikatsioonidest.
Meile on avatud:
Web of ScienceTM Core Collection – mitmed viitamisinfo andmebaasid
KCI-Korean Journal Database – Koreas välja antud teaduskirjanduse bibliograafia
MEDLINE® – U.S. National Library of Medicine® loodusteaduste ja meditsiinialane andmebaas
SciELO Citation Index – vaba juurdepääsuga multidistsiplinaarsed ajakirjad Ladina-Ameerikast, Portugalist, Hispaaniast ja Lõuna Aafrikast
Russian Science Citation Index – üle 800 Vene teadus-, tehnoloogia-, meditsiini- ja haridusalaste ajakirjade bibliograafiline ja viitamisinfo
Journal Citation Reports – ajakirjade mõjufaktorit kajastavad andmebaasid

Multidistsiplinaarne e-ajakirjade andmebaas kirjastuselt Wiley. Täistekstid avanevad rohkem kui 1500 ajakirjal, enamikul alates 1996. või 1997. a. Sisaldab ka vaba juurdepääsuga ajakirju: https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/browse-journals.html

Lugemiseks vajutage paremal üleval nuppu Logi sisse. Äripäeva teabevara on platvorm, kuhu on kogutud ärivaldkonna ekspertide koostatud praktiline erialane info. Teabevarast saate alla laadida ka dokumendipõhju ja -näidiseid.