Teadusraamatukogu: E–R 10–19, L 10–15 | Õpikeskus: E–R 9–19, L 11–16
Teadusraamatukogu: E–R 10–19, L 10–15
Filmi- ja meediaraamatukogu: E–N 10–17, R 10–15
Õpikeskus: E–R 9–19, L-11-16

Erialainfo spetsialistid

Erialainfo spetsialistid vastavad teie päringutele, tellivad õppe- ja teadustööks vajalikke teavikuid, teevad andmebaaside kasutamise ja infokirjaoskuse koolitusi ning on kontaktisikuteks Tallinna Ülikooli liikmete ja raamatukogu vahel. 

Päringuid võib esitada üldisel meiliaadressil erialainfo@tlulib.ee või kontakteerudes otse oma valdkonna erialainfo spetsialistiga.

Elisabeth Arder

 • Ühiskonnateadused
 • Psühholoogia
 • Kommunikatsioon
 • Film ja meedia
 • Rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute keskus
 • Kunstiteraapiad
 • Kunstid

Telefon: 640 9184
E-post: elisabeth.arder@tlulib.ee
Ruum: A 314

Kristi Mets-Alunurm

 • Haridusteadused
 • Eesti keel ja kultuur
 • Lääne-Euroopa uuringud
 • Vene ja Ida-Euroopa uuringud
 • Haridusinnovatsiooni keskus

Telefon: 640 9184
E-post: kristi.mets@tlulib.ee
Ruum: A 314

Carolina Schultz

 • Loodusteadused
 • Liikumis-, tervise- ja sporditeadused
 • Kultuuriteooria
 • Ajalugu
 • Aasia uuringud
 • Ökoloogia keskus
 • Maastiku ja kultuuri keskus
 • Digitehnoloogiad ja matemaatika
 • Haridustehnoloogia keskus

Telefon: 640 9184
E-post: carolina.schultz@tlulib.ee
Ruum: A 314