Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–15
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–15

Raamatukogust

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu on avalikku teenust osutav teadus-, õppe- ja arhiivraamatukogu, mille eesmärgiks on värske teadusinformatsiooni pideva juurdevoolu kindlustamine, lugejatele teadusinformatsiooni kättesaadavuse tagamine, kõrghariduse omandamise toetamine, rahvusteavikute ja ülikooli väljaannete arhiivkogu loomine, olemasolevate kogude säilitamine, rahvusliku kultuuripärandi arhiivi säilitamine, retrospektiivse rahvusbibliograafia koostamine ja avaldamine ning raamatukogu ajalooliste kogude igakülgse uurimise toetamine.

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu (ametlik lühend TLÜ AR) on teadusraamatukogu, mis asutati aprillis 1946 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keskraamatukoguna. Alates 2003. aastast tegutseb ülikooliraamatukoguna. Vanimad kogudes leiduvad raamatud pärinevad 15. sajandist.

Raamatukogu kasutuskogu suuruseks on praegu ligi 2,6 miljonit eksemplari, lisaks kuulub varu- ja vahetuskogusse veel täiendavalt 34 700 teavikut. Lisaks sellele pakub raamatukogu ligipääsu ulatuslikele elektroonilistele ressurssidele. Registreeritud lugejaid on ligi 46 000.