Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–15
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–15

Teenused

Lisaks teavikute laenutamisele pakub Akadeemiline Raamatukogu rohkelt teenuseid, mis toetavad õppetööd ning võimaldavad raamatukogu kasutamise veelgi mugavamaks teha. 

Nii teadusraamatukogus kui ka õpikeskuses on lugejate töötoad ning õhtused saalid, mis on mõeldud eelkõige tudengitele, õppejõududele ja Tallinna Ülikooli töötajatele õppe- ja teadustöö tegemiseks. 

Teavikute paremaks kättesaamiseks ja kasutamiseks saab raamatukogus olevaid materjale digiteerida ning meie raamatukogus puuduvat kirjandust saab tellida teistest Eesti (v.a Tallinna) ja välismaa raamatukogudest raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu.

Koolitusteks ja üritusteks saab kasutada kolme seminariruumi ning õpikeskuses olevat arvutiklassi. 

Raamatukogu pakub ka mitmeid lisateenuseid: iseteeninduslik paljundus-printimine-skaneerimine, andmebaaside kasutamise koolitus, ekskursioonid ja temaatilised loengud, näituste korraldamine, filmi- ja televõtete tegemine, teavikute kättesaamine kulleriga.