Teadusraamatukogu: E–R 10–19, L 10–15 | Õpikeskus: E–R 9–19, L 11–16
Teadusraamatukogu: E–R 10–19, L 10–15
Õpikeskus: E–R 9–19, L 11–16

Koolitused

ABI infootsimisel ja lõputööde kirjutamisel

Koolituste teemad

  • Infokirjaoskuse alused
  • Infootsing Akadeemilise Raamatukogu vahendatavates infoallikates
  • E-andmebaaside kasutamine
  • Viitehaldustarkvarad
  • Teadusandmete haldamine

Kõigil neil teemadel võib tellida kas iseseisva koolituse või kombineerida erinevaid teemasid ühes koolituses.

Täpsem info: tel. 6409 184 või e-post: erialainfo@tlulib.ee

Lisaks koolitustele teeme ka  individuaalkonsultatsioone. Aja kokkuleppimiseks palume kirjutada erialainfo@tlulib.ee või oma erialainfo spetsialistile.

E-koolitused

E-kataloog ESTER: http://esterijuhend.weebly.com/

Sissejuhatus infootsingusse (videoloeng):

  1. osa 
  2. osa
  3. osa 
  4. osa