Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–17
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–17

Koolitused

ABI infootsimisel ja lõputööde kirjutamisel

Koolituste teemad

  • Infokirjaoskuse alused
  • Infootsing Akadeemilise Raamatukogu vahendatavates infoallikates
  • E-andmebaaside kasutamine
  • Viitehaldustarkvarad

Kõigil neil teemadel võib tellida kas iseseisva koolituse või kombineerida erinevaid teemasid ühes koolituses.

Täpsem info: tel. 6409 184 või e-post: erialainfo@tlulib.ee

Lisaks koolitustele teeme ka  individuaalkonsultatsioone. Aja kokkuleppimiseks palume kirjutada erialainfo@tlulib.ee või oma erialainfo spetsialistile.

E-koolitused

E-kataloog ESTER: http://esterijuhend.weebly.com/