Teadusraamatukogu: E–R 10–19, L 10–15 | Õpikeskus: E–R 9–19, L 11–16
Teadusraamatukogu: E–R 10–19, L 10–15
Filmi- ja meediaraamatukogu: E–N 10–17, R 10–15
Õpikeskus: E–R 9–19, L-11-16

Õpikeskus

Õpikeskus on TLÜ Akadeemilise Raamatukogu osa, mis asub ülikooli linnaku teadusmaja Astra teisel korrusel (A205). Õpikeskus on mõeldud eelkõige TLÜ tudengitele ja õppejõududele õppe- ja teadustööks.

Õpikeskuse lugemissaalide avariiulitel on õpikud, ainepaketid, teatmeteosed, erialane perioodika ja päevalehed.

Õpikeskuse lugemissaalide ning individuaal- ja rühmatööruumide arvutites on olemas SPSS.

Telefon 640 9180
E-mail: opikeskus@tlulib.ee

Õpikeskuse I korrus

Õpikeskuse I korrusel asub teeninduslett ning sotsiaalteaduste saal, kus on erialased õpikud, teaduskirjandus ja ainepaketid. Lisaks veel rühmatööruumid, õpisaal ja arvutiklass.

Saalis on õppekirjandus järgmise temaatikaga:

 • kasvatusteadused
 • psühholoogia
 • sotsiaaltöö
 • sotsioloogia ja demograafia
 • õigusteadus
 • politoloogia
 • majandus
 • organisatsiooniteooria
 • ajalugu
 • antropoloogia
 • religioon
 • uurimismeetodid
 • statistika

Ainepaketid koosnevad TLÜ instituutide õppeainete kohustuslikust ja asenduskirjandusest. Ainepaketi raamatud on valdavalt ühes eksemplaris ning need on kohalkasutamiseks (võimalik on öölaenutus). I korrusel on paketid järgmistest ainevaldkondadest

 • riigiteadus
 • õigusteadus
 • psühholoogia
 • sotsioloogia
 • sotsiaaltöö
 • kasvatusteadused
 • ajalugu
 • filosoofia
 • akadeemiline kirjutamine
 • uurimismeetod

Õpikeskuse I korrusel asub kolm rühmatööruumi (ruumid nr 208–210) ja projektoriga seminariruum (nr 207). Igas ruumis on arvuti ning 6–8 töökohta.

Loe täpsemalt ning reserveeri ruum SIIN.

Iseteenindusautomaat paikneb õpikeskuse I korrusel sissepääsu juures. Automaadiga saab laenutada avariiulitel olevaid teavikuid ning tagastada kõiki (sh teadusraamatukogust laenutatud teavikuid) laenutatud teavikuid. Loe täpsemalt SIIT.

Õppe- ja teadustööks mõeldud õpisaal on avatud iga päev kell 7–23.

Saalis on 37 töökohta (neist 5 arvutiga) ja koopiamasin.

Väljaspool õpikeskuse lahtiolekuaegu (E–R 7–9 ja 19–23, L 7–11 ja 16–23, P 7–23) pääsevad registreeritud lugejad õpisaali eraldi sissepääsu kaudu (Astra II korrus, A206), kasutades ID-kaardist lugejakaarti. NB! Eraldi uksest pääseb õpisaali ainult siis, kui ülejäänud õpikeskus on suletud, muul ajal tuleb kasutada õpikeskuse I korruse peaust.

Peale õpikeskuse sulgemist õpisaalis kasutatavad raamatud tuleb laenutada enne keskuse sulgemist (E–R enne kella 19 ja L enne kella 16). Ainepaketi raamatuid on võimalik öölaenutada. 

Õpisaali kasutamise head tavad ja kombed:

 • Kasuta ruumi õppe- ja teadustööks.
 • Arvesta teiste saalis viibijatega.
 • Hoia puhtust, korda ja vaikust.
 • Lahkudes aseta mööbel ja arvutid algasendisse.
 • Ära jäta isiklikke asju (k.a raamatuid) ööseks saali, ka mitte hoiukärusse. Hoiukäru kasuta õpikeskuse lahtiolekuajal, ööseks tühjenda see ning lahkudes võta isiklikud asjad kaasa.

Õpikeskus ei vastuta õpisaali jäetud asjade eest.

Ruumis on videovalve.

Õpikeskuse I korrusel on kolm koopiamasinat – kaks teenindusleti taga ja üks õpisaalis. Kopeerimine, printimine ja skaneerimine on iseteeninduslikud. Teenuse kasutamiseks on vajalik Print In City konto, mille saad luua SIIN.

Õpikeskuses asuv arvutiklass on mõeldud eelkõige andmebaaside koolituste läbiviimiseks. Klassis on 25 arvutiga töökohta.

Arvutiklassi saab broneerida telefoni  6409 180 või e-posti teel – reserveerimine@tlulib.ee

Õpikeskuse II korrus

Õpikeskuse II korrusel on humanitaarteaduste saal, teatme- ja perioodikasaal ning individuaaltööruumid. Lisaks leiad sellelt korruselt erialainfo spetsialistid. 

Saalis on õppekirjandus järgmise temaatikaga:

 • keeleõpe
 • kirjandus
 • keeleteadus
 • filosoofia
 • muusika
 • tants
 • kunst
 • meedia
 • kommunikatsioon
 • Aasia kogu:
  • Araabia
  • Hiina (sh Konfutsiuse Instituudi kogu)
  • India
  • Iraan
  • Jaapan
  • Kagu-Aasia
  • Korea
  • Lähis-Ida
  • Pärsia
  • Tiibet
  • Türgi

Saalist leiad sõnaraamatud ja teatmeteosed, noote, valiku eestikeelseid ajakirju ning värsked päevalehed. 

Iga kuu pannakse välja valik uuemaid võõrkeelseid teadusajakirju.

Ainepaketid koosnevad TLÜ instituutide õppeainete kohustuslikust ja asenduskirjandusest. Ainepaketi raamatud on valdavalt ühes eksemplaris ning need on kohalkasutamiseks (võimalik on öölaenutus). II korrusel on paketid järgmistest ainevaldkondadest:

 • keeleteadus
 • eesti keel ja kultuur
 • germaani keeled ja kultuurid
 • romaani keeled ja kultuurid
 • slaavi keeled ja kultuurid
 • soome keel ja kultuur
 • Aasia riikide ühiskond ja kultuur
 • maailmakirjandus
 • kommunikatsioon
 • kunst
 • muusika
 • tants

Õpikeskuse II korrusel asub neli individuaaltööruumi (nr 310–313). Igas ruumis on arvuti ning 1–2 töökohta.

Loe täpsemalt ning reserveeri ruum SIIN.

Iseteenindusautomaat paikneb õpikeskuse II korrusel teenindusletipoolse trepi juures.  Automaadiga saab laenutada avariiulitel olevaid teavikuid ning tagastada kõiki (sh teadusraamatukogust) laenutatud teavikuid.  Loe täpsemalt SIIT.

Õpikeskuse II korrusel asub erialainfo spetsialistide ehk referentide tööruum (nr 314), kuid igal tööpäeval saab referendi käest abi küsida konsultandiletis. Referendid juhendavad, kuidas kasutada andmebaase ja leida vajalikku kirjandust ning abistavad õppe- ja teadustööga seotud küsimustes.

Õpikeskuse III korrus

Õpikeskuse III korrusel on loodus- ja infoteaduste saal.

Saalis on õppekirjandus järgmise temaatikaga:

 • keskkonna- ja looduskaitse
 • loodusõpetus
 • matemaatika
 • astronoomia
 • füüsika
 • keemia
 • geoloogia
 • bioloogia
 • botaanika
 • zooloogia
 • tehnika
 • geograafia
 • informaatika
 • raamatukogundus

Ainepaketid koosnevad TLÜ instituutide õppeainete kohustuslikust ja asenduskirjandusest. Ainepaketi raamatud on valdavalt ühes eksemplaris ning need on kohalkasutamiseks (võimalik on öölaenutus). III korrusel on paketid järgmistest ainevaldkondadest:

 • matemaatika
 • bioloogia
 • füüsika
 • geoökoloogia
 • keemia
 • keskkonnakorraldus
 • tervisekäitumine ja heaolu
 • informaatika
 • infoteadused
 • loodusteaduste teatmeteosed