Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–15
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–15

DataCite Eesti

DataCite on ülemaailmne andmekeskuste, ülikoolide ja teiste teaduslike uurimisasutuste võrgustik, mis pakub teenuseid ja tuge teadlastele, andmekeskustele, kirjastajatele ning teadustöö rahastajatele:

  • teadlased saavad leida, identifitseerida ning tsiteerida teadusandmeid ning teisi uurimisobjekte;
  • andmekeskustel on võimalik saada püsiidentifikaator DOI oma andmekogudele;
  • kirjastajad saavad linkida artiklid teadustöö alusandmetega;
  • rahastajad näevad oma toetatud projektide tulemusi ja mõjukust.

DataCite Eesti konsortsium, mis asutati 2015. aastal, on ühingu DataCite liige ning loodud Eestis loodud teadusandmete leidmise ja kättesaadavuse suurendamiseks.

DataCite Eesti liikmetel on õigus kasutada kõiki konsortsiumi pakutavaid liidestamisega ja andmekeskuste administreerimisega seotuid teenuseid, sh DOI registreerimine. 
Kontaktisik: hendrik.saadi@tlulib.ee

DOI (objekti digitaalidentifikaator / Digital Object Identifier) on püsiv identifikaator, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identifitseerimiseks digitaalses keskkonnas. DOI-süsteem on rahvusvaheliselt tunnustatud ja toetatud standard, mida haldab sihtasutus International DOI Foundation (IDF). Üksikasjalikumat teavet DOI-de kohta vt IDF veebilehelt.