Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–17
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–17

Üliõpilastööde leidmise juhend

ETERA (www.etera.ee) on TLÜ Akadeemilise Raamatukogu digitaalraamatukogu. ETERAst leiab TLÜ ainepakettides olevaid õppematerjale, erinevaid raamatuid, ajakirju, ajalehti, postkaarte, fotosid, maakaarte, plakateid, TLÜs kaitstud bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid.
 
Lõputööd, mida ei ole võimalik leida raamatukogu andmebaasidest ja kataloogidest, ei asu raamatukogus. Palume küsimustega pöörduda vastavasse instituuti.