Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–15
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–15

Eesti retrospektiivse rahvusbibliograafia keskus

Pane tähele, et Eesti retrospektiivne rahvusbibliograafia keskus on oma töö TLÜ Akadeemilises Raamatukogus lõpetanud ning enam aktiivset rahvusbibliograafia koostamist ei toimu! Teemakohaste küsimustega palume pöörduda aadressil baltika@tlulib.ee

*****

Eesti retrospektiivset rahvusbibliograafiat koostatakse Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus ja Eesti Rahvusraamatukogus.

Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus koostatakse võõrkeelset retrospektiivset rahvusbibliograafiat Eesti retrospektiivse rahvusbibliograafia keskuses. Eesti võõrkeelse retrospektiivse rahvusbibliograafia koostamist ja toimetamist kaasfinantseeritakse riiklikust programmist Eesti keel ja kultuurimälu II. Projekti täpsemat kirjeldust ja eesmärke loe Eesti Teadusinfosüsteemist.

Eesti retrospektiivse rahvusbibliograafia andmebaas: erb.nlib.ee

Eesti retrospektiivse rahvusbibliograafia eesmärk on registreerida ja teaduslikult kirjeldada:

  • kõik eestikeelsed teavikud
  • kõik Eestis ilmunud teavikud
  • Eesti ja eestlaste kohta ning eesti autorite välismaal ilmunud teavikud

TLÜ AR vastutab ERRB koostamise eest järgmises ulatuses:

  • eestikeelne raamat 1525–1917
  • eestikeelne ajakirjandus 1766–1940
  • Eestis ja mujal ilmunud Eestiga seotud võõrkeelne raamat kuni 1940
  • Eestis ja mujal ilmunud Eestiga seotud võõrkeelne perioodika 1675–1940