Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–17
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–17

Kuulderaamatud

Kuulderaamatute projekti raames loeti nägemispuudega Tallinna Ülikooli üliõpilaste tarbeks sisse raamatuid ja muid õppematerjale. Valiku sisseloetavatest materjalidest tegid just üliõpilased. 

Kuulderaamatute kasutamiseks peab TLÜ nägemispuudega üliõpilane võtma ühendust koordinaatoriga. Sisseloetud raamat/materjal laenutatakse mp3-formaadis CD-l (ühepoolse laenutusena).

Kuulderaamatute projekt lõppes 2012. aastal ja seda toetas programm Primus, mida viib ellu sihtasutus Archimedes. Programmi elluviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist. Sisseloetud raamatud on arhiveeritud Akadeemilises Raamatukogus ning Eesti Pimedate Raamatukogus.  

Valminud kuulderaamatud

(kättesaadavad ka Eesti Pimedate Raamatukogus)

 • Hävitavad emotsioonid : kuidas neist üle saada? : teadlaste vestlus dalai-laamaga, Daniel Goleman, 2011, Pegasus
 • Inimese anatoomia, Meeli Roosalu, 2006, Koolibri
 • Juhiseid tööks seksuaalvägivalla ohvritega, Kaie Toomet, Monika Loit,Anu Vatter, Triin Toomemets, 2004, Eesti Pereplaneerimise Liit
 • Kasvatus eri kultuurides I, 2003, Maria Tilk
 • Kasvatus eri kultuurides II Maria Tilk, 2003, M.Tilk
 • Kasvatus eri kultuurides III, Maria Tilk, 2006, M.Tilk
 • Keha ja tema isiksus, Talis Bachmann, 2010, Ilo
 • Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja -vabaduste kaitse, Rait Maruste, 2004, Juura
 • Kuidas aidata depressioonis last, Martha Underwood Barnard, 2005, Ersen
 • Kuidas aidata oma muretsevat last, Ronald M. Rapee, Susan H. Spence, Vanessa Cobham, Ann Wignall, 2005, Ersen
 • Kuidas aidata psüühikaprobleemidega noorukit, Eila Laukkanen, Mauri Marttunen, Seija Miettinen, Matti Pietikäinen , 2008, Medicina
 • Laste ja noorte psühhoteraapia, Matti Brummer, Henrik Enckell, 2007, Greif
 • Loenguid organisatsiooniteooriast, Harry Roots, 2005, Sisekaitseakadeemia
 • Miks me vihkame : kuidas mõista, ohjeldada ja kõrvaldada vihkamist meisendis ja meie maailmas, Rush W. Dozier, 2004, Eesti Ekspressi Kirjastus
 • Narkoloogia, tõlkija Heli Kõiv ; toimetaja ja eessõna: Veiko Vasar, 2000, Medicina
 • Organisatsioonikultuuri tüübid, Harry Roots, 2002, Sisekaitseakadeemia
 • “Probleemsed” poisid või “vale” temperament?, Mare Leino, 2009, M. Leino
 • Psühhiaatria, tõlkijad Maire Kasemaa … jt. ; toimetajad Jouko Lönnqvist … jt., 2007, Medicina
 • Pärast seksuaalvägivalda : juhend naiste nõustamiseks,Eva Hedlund ; [tõlkija Anu Raudsik], 1999, Eesti Pereplaneerimise Liit
 • Seksuaalsus, tõlkijad Merle Nuia ja Ester Pihl ; toimetaja Sirje Ootsing, 2009, Medicina
 • Seksuaalsus eri kultuurides, tõlkinud Laine Trapido, toimetaja Pirkko Brusila, 2010, Medicina
 • SOS hädaabi lapsevanematele : praktiline käsiraamat tavapäraste käitumisprobleemide lahendamiseks, Lynn Clark, 2010, Ersen
 • Sündinud sinisel päeval : memuaar, Daniel Tammet, 2007, Eesti Päevaleht
 • Taasleitud käitumine, Bill Rogers, 2008, Tartu Ülikooli Kirjastus
 • Tark lapsevanem : kuidas luua ja säilitada oma lapsega terviklik suhe, Thomas Gordon, 2007, Väike Vanker
 • Temperament ja kooliedu, Liisa Keltikangas-Järvinen, 2009, Eesti Lastekaitse Liit
 • Tervisedenduse teooria ja praktika. I, Sissejuhatus salutoloogiasse, Anu Kasmel, Andrus Lipand, 2007, Eesti Tervisedenduse Ühing
 • Traumast paranemise 8 võtit, Babette Rotschild, 2011, Greif
 • Võit lapsepõlvetraumade üle, Helen Kennerley, 2010, Tänapäev
 • Võit suhteprobleemide üle, Michael Crowe, 2007, Tänapäev
 • Ülekaalulisuse ja buliimia kognitiivne teraapia : uued seisukohad, mis käsitlevad ülekaalulisust ja selle teraapiat, Lisbeth Stahre, 2006, Tänapäev
 • Всеобщая история государства и права, Кечекьян С.Ф., 2002, Москва
 • Эксперимент в социальной психологии, Стэнли Милграм, 2001, ПИТЕР, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Tekstiformaadis on valminud:

(kättesaadavad ka Eesti Pimedate Raamatukogus)

 • Ajakohastatud õppemeetodid, Tarmo Salumaa, Mati Talvik, 2004, Merlecons ja Ko OÜ
 • Eesti keele käsiraamat, Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross, 2007, Eesti Keele Sihtasutus
 • Kirjutamise kunst: tekstiõpetuse õpik, Martin Ehala, 2000, Künnimees
 • Kuidas õppeprotsess kasvatab, Heino Liimets, 2001, TPÜ kirjastus
 • Kujundada inimest: 27 mosaiigikildu, Arthur Brühlmeier, 2009, Väike Vanker
 • Sissejuhatus kasvatusteadusesse, Sirkka Hirsjärvi, Jouko Huttunen, 2005, Medicina
 • Uimastite ajastu, Jaanus Harro, 2006, Tartu Ülikooli Kirjastus
 • Väikesed tarbetekstid: käsiraamat, Maire Raadik, 2011, Eesti Keele Sihtasutus
 • Antisocial Personalities, David Thoreson Lykken, 1995, Lawrence Erlbaum Associates Inc
 • Cognitive-behavioral Therapy with Couples and Families: A Comprehensive Guide for Clinicians, Frank M. Dattilio, 2009, Guilford Publications
 • Cognitive therapy of schizophrenia, David G. Kingdon, Douglas Turkington, 2008, Guilford Press
 • Handbook of personality: Theory and Research, Lawrence A. Pervin, 1990, The Guilford Press
 • Motivational interviewing : preparing people to change addictive behavior, William R. Miller, Stephen Rollnick, 1991, Guilford Press
 • Oxford Guide to Metaphors in CBT: Building Cognitive Bridges, Richard Stott, 2010, Oxford University Press
 • Woman’s experience of sex, Sheila Kitzinger, 1985, Penguin Books

PDF-ina on kättesaadavad:

 • Igaüks on erinev: raamat noortele inimestele, kellel on autismiga õdesid või vendi, Fiona Bleach, 2001, The National Autistic Society
 • Intelligentsuse psühholoogia, Rene Mõttus, Jüri Allik, Anu Realo, 2011, Tartu Ülikooli Kirjastus
 • Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal, Mark Haddon, 2003, Varrak
 • Kuidas saada õnnelikuks ja mitte lasta ennast häirida, Albert Ellis, 1999/2007, Tänapäev
 • Meditsiinisõnastik: eestikeelsed terminid koos seletuste ning ladina, inglise ja soome vastetega, tõlkijad Georg Loogna, 2004, Medicina
 • Mees, kes pidas oma naist kübaraks: lood ebaharilikest patsientidest, Oliver Sacks, 1996, Tänapäev
 • Sinu tark laps: mida peab iga lapsevanem teadma lastekasvatusest ja suhetest lapsega 21. sajandil, Jesper Juul, 1995, Väike Vanker
 • Võit kroonilise valu üle: kognitiiv-käitumisteraapia, Frances Cole, Helen Macdonald, Catherine Carus, Hazel Howden-Leach, 2005, Tänapäev
 • Client-centered therapy: its current practice, implications and therapy, Carl R. Rogers, 2003, Constable
 • Evolutionary psychology: the new science of the mind, David M. Buss, 2008, Pearson/Allyn and Bacon
 • Handbook of emotional regulation, James J. Gross, 2007, The Guilford Press
 • Reality Therapy: A New Approach to Psychiatry, William Glasser, 1990, Borgo Press