Teadusraamatukogu: E–R 11–18, L 11–15 | Õpikeskus: E–R 10–18, L 12–16 | Filmi- ja meediaraamatukogu: E–N 10–17, R 10–15
Teadusraamatukogu: alates 3.05 avatud E–R 11–17
Filmi- ja meediaraamatukogu: suletud kuni 22.08 
Õpikeskus: suletud kuni 22.08 

Väliseesti kirjanduse keskus

Avatud: tööpäeviti 12.00-17.00  

Väliseesti kirjanduse keskuses  kogutakse, säilitatakse ja tehakse kättesaadavaks väliseestlust käsitlevaid ja väliseestlaste poolt välismaal alates 1944. aastast väljaantud trükiseid nii eesti kui ka võõrkeeles. Samuti koostatakse väliseesti bibliograafilist andmebaasi (VEART), väliseesti isikuloolist andmebaasi (VEPER) ja väliseesti autorite võõrkeelsete ilukirjanduslike teoste andmebaasi (VEILU).

8 lugejakohaga saalis saab:

 • tutvuda uudiskirjandusega
 • kasutada kirjandust avariiulilt ja keskuse kogudest
 • esitada infopäringuid teenindajatele
 • kasutada keskuses koostatud kirjandusnimestikke

Kogud

2015. aasta alguseks on keskuse kogudes üle 38 tuhande trükise, sh. raamatuid üle 6000 nimetuse ja perioodikat ligi 800 nimetust, lisaks pisitrükised ja teadusseparaadid.

Digiteeritult on kättesaadavad väliseesti ajalehed:

Bibliografeeritud ajalehed ja ajakirjad:

 • Aja Kiri (Toronto, Stockholm) 1976 – 1991
 • Aja Lugu (Stockholm) 1987 – 1991
 • Eesti Elu (Toronto) 2002 – 2009*
 • Eesti Hääl (Nottingham) 1990 – 2009*
 • Eesti Kirik (Uppsala, Toronto) 1950 – 2000
 • Eesti Postimees (New York) 1964 – 1981
 • Eesti Päevaleht (Stockholm) 1959 – 1973, 1990 – 2009*
 • Eesti Rada (Köln) 1990 – 2009*
 • Kodukolle (Vadstena, Toronto) 1945, 1951 – 1954
 • Kodukolle, hiljem Kodutee (Stockholm) 1946 – 1947
 • Lätimaa Eestlane (Riia) 2000 – 2007*
 • Mana (Visby, Toronto) 1957 – 1995
 • Meie Elu (Toronto) 1990 – 2001
 • Meie Kodu (Sydney) 1990 – 2009*
 • Meie Tee (New York) 1932 – 1983
 • Olion (Sydney) 1956 – 1960
 • Oma Maa (Stockholm) 1946 – 1949
 • Peterburi Teataja (Peterburi) 1999 – 2009*
 • Rahvuslik Kontakt (Stockholm) 1957 – 2009*
 • Sõna (Stockholm) 1948 – 1956
 • Teataja (Stockholm) 1990 – 2002
 • Triinu (Stockholm, Toronto) 1952 – 1995
 • Tulimuld (Lund) 1950 – 1993
 • Uus Eesti (Stockholm) 1968 – 1978
 • Vaba Eesti (Göteborg) 1948 – 1950
 • Vaba Eesti (Stockholm, Toronto) 1951 – 1964
 • Vaba Eesti Sõna (New York) 1990 – 2009*
 • Vaba Eestlane (Toronto) 1990 – 2001
 • Vabariiklane (Stockholm, Uppsala) 1945 – 1947
 • Võitleja (Toronto) 1990 – 2009*
 • Välis-Eesti (Stockholm) 1990 – 1995
 • * Bibliografeeritud andmebaasis VEART

Keskuses koostatud väljaandeid ja kirjandusnimestikud:

 • Eesti teadlased ja insenerid välismaal / koost. V. Mägi ja A. Valmas. Tallinn, 2011. 296 lk.
 • Valik väliseesti kirjasõna / koost. A. Valmas. Tallinn, 2010. 127 lk.
 • Eesti teadlased paguluses / koost. V. Mägi ja A. Valmas. Tallinn, 2009. 272 lk.
 • Väliseestlaste mälestusteraamatud / koost. A. Valmas. Tln., 2008. 80 lk..
 • August Mälk : Personaalnimestik / koost. A. Valmas. Tln., 1991. 193 lk.: portr.
 • Karl Ristikivi : Personaalnimestik / koost. A. Valmas, V. Kelder. Tln., 1992. 138 lk.: portr.
 • Marie Under : Personaalnimestik / koost. A.Valmas, V. Kelder. Tln., 1994. 240 lk.
 • Gustav Suits : Personaalbibliograafia : fondinimestik / Eesti Kirjandusmuuseum; koostajad K. Tamkivi, T. Koiva, K. Pisuke; konsultant A. Valmas. Trt., 1998. 334 lk.
 • Kalju Lepik : Bibliograafia / koost. A. Valmas, A. Klaassen. Tln., 2000. 224 lk.
 • Ilo Käbin : Bibliograafia 1940−1990 / koost. A. Haljand. Tln., 2000. 22 lk.
 • Anne Valmas. Eestlaste kirjastustegevus välismaal 1944−2000. II, Raamatukataloog. Tln., 2003. 397 lk.