Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–15
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–15

Multidistisiplinaarne platvorm, mis sisaldab mitmeid andmebaase. Otsingut saab teha nii üksikutes andmebaasides kui mitmes andmebaasis korraga. Lisaks täistekstidele sisaldavad andmebaasid ka artiklite kokkuvõtteid ja bibliograafilisi andmeid. Täistekstide otsinguks märgistage lahter Full Text.