Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–15
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–15

Infotehnoloogia valdkonna andmebaas, mis sisaldab Association for Computing Machinery (ACM) kirjastatavate ajakirjade, toimetiste, konverentsikogumike jm väljaannete täistekste alates nende ilmumisajast.