Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–15
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–15

Ameerika Füüsikaseltsi arhiivandmebaas. Kõik ajakirjad on kättesaadavad alates esimesest numbrist – neist vanimad pärinevad 1893. aastast.