Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–15
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–15

Uurimused

 • Meriliis Konnist. Vanaraamat uurimisobjektina Eestis 2001-2011. Magistritöö / juhendaja prof Tiiu Reimo, Tallinn 2012. Kättesaadav ETERAs
 • Rene Haljasmäe. Varatrükise fragmentide leiust läbi oletuste atribueerimiseni. Raamatukogu 3/2009, lk 35-36.
 • Artiklid baltikakogu omanikumärkidest: MARE LUUK. Kuue põlvkonna omanikumärgid Palmse Pahlenite raamatukogus, lk 44-60. Kättesaadav ETERAs (raamatukogu võrgus)
 • Tiiu Reimo. Anglofiil Eestis: pilguheit Conrad Joseph de Nussi raamatukokku, lk 25-33.
 • Helje Kannik. Tallinna vanematest raamatutest. Ettekanne bibliograafiapäeval 2008. 
 • Peter Ernst (Wien). Bericht zum Bestand der Abteilung Baltica und seltene Drucke. Tallinn, 2007.
 • Kaie Sepp.  Omanikumärgid 19. sajandi teise poole eestikeelsetes raamatutes Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu baltika ja haruldaste raamatute osakonnas : Seminaritöö/ juhendaja Kaja Tiisel MA. Tallinn, 2007.
 • Piret Heinsaar. Illustreeritud käsikirjade andmebaasid Internetis – kasutajakesksuse aspekt. Seminaritöö/juhendaja prof. Tiiu Reimo PhD. Tallinn, 2007.
 • Kadri Merila. Trükitud kultuuripärandi digiteerimine. Seminaritöö/juhendaja prof. Tiiu Reimo PhD. Tallinn, 2007.
 • Kadri Proomann. Niguliste raamatukogu ahelköited Tallinna Ülikooli Akadeemilisest Raamatukogust ja Eesti Ajaloomuuseumist : seminaritöö kokkuvõte, Seminaritöö/juhendaja Rene Haljasmäe, 2006; Seminaritöö/juhendaja prof. Tiiu Reimo PhD. Tallinn, 2007.
 • Loona Mansberg. Nürnbergi kirjastaja ja trükkali Anton Kobergeri raamatud Tallinna kogudes Seminaritöö/juhendaja prof. Tiiu Reimo PhD. – Tallinn, 2007.
 • Liis Tamm. Haruldaste raamatute kogud Eesti raamatukogudes Diplomitöö/juhendaja prof. Tiiu Reimo PhD. Tallinn, 2007.
 • Sulgurid ja metallpanused köidetel
 • Plaadijäljend renessanssraamatu kaanekujunduses
 • Rene Haljasmäe. 18. sajandi eesti köide: Magistritöö, 1999. Kokkuvõte
 • Books and libraries in the Baltic Sea Region from the 16th to the 18thcentury : [papers of the academic conference : April 4-5, 2002, Tallinn] = Bücher und Bibliotheken im Ostseeraum vom 16. bis zum 18. Jahrhundert/ edited by Lea Kõiv, Tiiu Reimo. Tallinn, 2006.
 • Kaja Tiisel. Tallinna Toomkooli Raamatukogu arengulugu ja koostis: magistritöö, 1999
 • Kyra Robert. Raamatutel on oma saatus: kirjutisi aastaist 1969–1990. Tallinn, 1991. (Kohaviidad: EB91/1131 – kojulaenutus; Erar 99/294 – baltika lugemissaal). Kättesaadav ETERAs
 • Voldemar Miller ja Kyra Robert. Baltika ja haruldaste raamatute osakond. Ajalugu, fondid, kasutamine 16.saj. 1970. Tallinn, 1971. (käsikiri TLÜ AR baltika osakonnas).
 • Kyra Robert. Eesti NSV TA Keskraamatukogu koosseisu kuuluva Eestimaa Kirjanduse Ühingu Raamatukogu ajalugu: Diplomitöö. Tallinn, 1962. (käsikiri TLÜ AR baltika osakonnas). Kättsaadav ETERAs