Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–15
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–15

Sotsioloogia käsiraamatud on prestiižsed teatmeteosed, mis annavad ülevaate tervest teemavaldkonnast või alamdistsipliinist. Nende kogumike peamine tugevus on nende rahvusvaheline ulatus ja asjakohasus.