Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–15
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–15

TLÜ Akadeemilise Raamatukogu direktoriks valiti taas Andres Kollist

Andres Kollist jätkab Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu direktorina. Uus ametiaeg on viis aastat, 2022. aasta jaanuarist kuni 2026. aasta detsembri lõpuni. Raamatukogu direktori avalik konkurss kuulutati välja septembris ning sooviavaldusi saabus kahelt kandidaadilt. Akadeemilise Raamatukogu nõukogu häälteenamuse tulemusena jätkab ametikohal praegune direktor.

Andres Kollist on keemiateaduste kandidaat, teadlane, ühiskonnategelane ning alates 2003. aastast Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu direktor.

„Andres Kollist on pikaaegse kogemusega juht ja mul on hea meel, et ta Akadeemilise Raamatukogu juhina jätkab,“ kommenteeris  Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas. „Ülikoolil on raamatukogu tuleviku osas ambitsioonikad plaanid, mida oleme Andresega heas koostöös juba pikalt vaaginud ja ette valmistanud. Olen kindel, et viieaastase valmisperioodi lõpuks oleme astunud suure sammu tuleviku raamatukogu kontseptsiooni ellu viimiseks nii sisulises kui ruumilises mõttes.“

Läbi aastate on kõige muu kõrval tema fookuses olnud nii kaasaegse digiteerimiskeskuse rajamine kui ka raamatukogu füüsilise ruumi arendamine: „Loodan, et 2022. aasta esimeses pooles jõuame lõpuks Teatri väljak – Estonia pst – Kaubamaja tn – Rävala pst detailplaneeringu kehtestamiseni. Siis avanevad võimalused juurde- ja ümberehitusteks ning raamatukogu kaasajastamiseks.“

Andres Kollist täpsustas, et uue keskuse rajamisel on teretulnud koostöö Keemilise- ja Bioloogilise Füüsika Instituudi ning Tallinna linnaga: „Ruumilise lahenduse ilmestamiseks oleme Alver arhitektid büroost tellitud eskiisi nimega „Lugemis-, haridus-, õpi-, teadus-, kultuuri-, kunsti-, sündmus- ja konverentsikeskus“. See pikk nimi iseloomustab hästi neid püüdlusi, millega plaanitav keskus eelistatult täita kavatsetakse. Loomulikult, mida rohkem tegevusi lisaks raamatukogule ka ülikool siia toob, seda parem.“

Kollist on veendunud, et koos ruumilise arenguga muutub raamatukogu ka sisuliselt. Võtmetegelasteks jäävad seejuures ikka raamatukogus töötavad inimesed. „Minu ettekujutuses on Akadeemiline Raamatukogu ka tulevikus üks paremaid nö klassikalisi-, aga samal ajal kindlasti ka üks innovaatiliseim e-raamatukogu ja digikeskus. Loomulikult pakume paberkandjal oleva, aga eriti e-teabe otsimise, selle kriitilise hindamise ja kasutamise ekspertiisi.“

„Raamatukogu ruumiline ja sellega otseselt seotud sisuline areng, digiteerimine, e-raamatukogu ja vastavate infosüsteemide arendamine on võtmeküsimused, mis tulevikku vaatavalt defineerivad Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu jätkusuutlikkuse, kasulikkuse ja vastavuse Tallinna Ülikooli ning Eesti ühiskonna vajadustele,“ ütles Kollist.