Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–17
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–17

Uurimistöö metodoloogiat käsitlev andmebaas sisaldab raamatud, teatmeteoseid, juhtumiuuringuid ja artikleid tunnustatud teadlastelt. Alajaotus Methods Map kajastab uurimismeetoditega seotud mõisteid ja nendevahelisi seoseid ning vastavasisulist kirjandust. Project Planner on abivahend uurimistöö kirjutamisel, mis kirjeldab samm-sammult töö kavandamise ja kirjutamise etappe. Oma konto loomine (Profile) võimaldab koostada lugemisnimekirju ja salvestada otsinguid.