Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–15
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–15

Ettevõtte Clarivate erinevaid andmebaase koondav platvorm, kus andmebaasid sisaldavad tuhandeid ajakirju, uurimuste raporteid, linke uurimustega seotud lehekülgedele, konverentsimaterjale jpm. Eesti teadusmaastik lähtub publikatsioonide kategooriate määratlemisel lisaks ERIH (European Reference Index for the Humanities) loendile ka siinsel, Web of Science platvormil indekseeritavatest publikatsioonidest.
Meile on avatud:
Web of ScienceTM Core Collection – mitmed viitamisinfo andmebaasid
KCI-Korean Journal Database – Koreas välja antud teaduskirjanduse bibliograafia
MEDLINE® – U.S. National Library of Medicine® loodusteaduste ja meditsiinialane andmebaas
SciELO Citation Index – vaba juurdepääsuga multidistsiplinaarsed ajakirjad Ladina-Ameerikast, Portugalist, Hispaaniast ja Lõuna Aafrikast
Russian Science Citation Index – üle 800 Vene teadus-, tehnoloogia-, meditsiini- ja haridusalaste ajakirjade bibliograafiline ja viitamisinfo
Journal Citation Reports – ajakirjade mõjufaktorit kajastavad andmebaasid