Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–15
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–15

Baltika välisuurija ettekanne

21. septembril kell 16 peab Tallinna Ülikooli Baltika välisuurija stipendiumi laureaat Mikhail Kuchersky loengu teadusraamatukogu muuseumitoas teemal „Die historische Gruppierung eines Concertprogramms hat immer einen ganz besonderen Reiz […]“. Einblicke in die Institutionsgeschichte und das Repertoire ausgewählter Chöre im Reval (Tallinn) des späten 19. Jahrhunderts. („Kontsertprogrammi ajaloolisel rühmitamisel on alati täiesti eriline võlu […]”. Sissevaateid valiku Tallinna kooride institutsioonilukku ja repertuaari 19. sajandi lõpul). Sel aastal Saksamaal Folkwangi Kunstide Ülikoolis doktoritöö kaitsnud ja seal ka õppejõuna tegev Mihkail Kuchersky tutvustab oma ettekannet järgmiselt:

„Tallinna saksa meestelauluseltside ja segakooride tegevus 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses kujutab endast üht olulist muusikateaduslikku uurimislünka. See kehtib eriti Tallinna Meestelaulu Seltsi (Revaler Verein für Männergesang) ja Niguliste lauluseltsi (St. Nikolai-Gesangverein) kohta.

Uurimise raames vaadeldakse nimetatud ansamblite tegevust muusikainstitutsioonilises kontekstis, tuginedes seni vähe uuritud allikatele, mis on pärit Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi ja Tallinna Linnaarhiivi kogudest. Nii on teatud juhtudel võimalik selgitada, millised olid kvalifikatsioonitingimused Tallinna Meestelaulu Seltsil.

Uuritakse ka erinevate Tallinna lauluseltside repertuaari 19. sajandi lõpul. Seejuures juhitakse kõigepealt tähelepanu vanamuusika, mis ka tänu mainitud kooridele kuulajateni jõudis, esitusele ja retseptsioonile. Eriti huvipakkuvad on nn ajaloolised kontserdid (historische Conzerte), mida korraldas eelkõige Niguliste lauluselts. Nende ülesastumiste arvustusi ajalehtedes Revaler Beobachter ja Revalsche Zeitung vaadeldakse lähemalt tollase muusikaesteetilise diskursuse valguses. Lõpuks nihkub fookus Henri Casadeuse asutatud Société des instruments anciens (Vanade Instrumentide Seltsi) kontsertidele, mis 20. sajandi alguses Tallinnas toimusid. Nendega seoses vaadeldakse, kuidas kõnesolevate ajalehtede põhjal tajuti ajaloolistel instrumentidel esitatud kunstilisi ülesastumisi.”

Ettekanne toimub saksa keeles.

Kõik huvilised on oodatud loengut kuulama ja sellele järgnevas diskussioonis osalema.