Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–17
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–17

Võistlus: Infootsing internetis 2023

2023. aasta oktoobris toimub traditsiooniline infootsinguvõistlus. Tänavu korraldab seda Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu. Võistlusele saavad registreeruda raamatukogude töötajad ning raamatukogunduse, infokorralduse ja infoteaduste üliõpilased hiljemalt 10. oktoobriks (teisipäevaks).

Registreeru SIIN (registreerumine lõppenud).

11. oktoobril (kolmapäeval) toimub võistluse eelvoor kõigi registreerunute vahel. 

Võistluse küsimused on kättesaadavad kell 9.00 osalejatele eelnevalt saadetud veebiaadressilt.
Aega vastamiseks on 15 tundi (kuni 00.00).
Vastused saata e-posti aadressile tlulib@tlulib.ee 
Vastuste koostamisel lähtuda allpool toodud juhistest (ülesande iseloom, abivahendid).

Eelvooru tulemused saadetakse e-postiga 18. oktoobril (kolmapäeval) kella 17-ks kõigile osalejatele. Juhul, kui lõppvooru pääsenul ei ole võimalust või soovi lõppvoorus osaleda, tuleb sellest teada anda hiljemalt 20. oktoobril (reedel) kell 17.00 e-posti aadressil tlulib@tlulib.ee.

Võistluse lõppvooru pääseb kümme kõige suurema punktisumma kogunud osalejat. Kui kümne seas on ühest raamatukogust või ülikoolist mitu esindajat, siis pääseb edasi vaid üks (parima koha saanu).

Lõppvoor toimub 25. oktoobril (kolmapäeval) Zoom keskkonnas. Finalistidele saadetakse kohtumise veebilink ja täpsed juhised enne finaali.
11.15 võistluse tutvustus, tutvumine töökeskkonnaga
11.30–13.30 küsimustele vastamine ehk otsinguaeg
13.30–15.00 vastuste kontrollimine ja hindamine, võistlejatel vaheaeg
15.00 tulemuste avalikustamine

Ülesande iseloom: Võistleja saab eelvoorus 20 küsimust ning lõppvoorus 15 küsimust, mille temaatika on kõikehaarav (ei eelda spetsialiseerumist, kuid eeldab raamatukogu- ja infotöö alaseid põhiteadmisi ja -oskusi).

Küsimuste koostamisel on lähtutud põhimõttest, et osaleja on laia silmaringiga kultuuri- ja infotöötaja, kes leiab vastuse igale temale esitatud küsimusele.

Vastustes palume ära tuua:
1. sisuline vastus küsimusele;
2. allikmaterjali internetiaadress ehk URL
Vastused palun esitada eesti keeles.

Abivahendid:
Otsimisel võib kasutada mistahes avaliku juurdepääsuga interneti otsivahendeid ja inforessursse (arvesse ei lähe parooli ja kasutajanimega piiratud allikmaterjalid). Kasuks tuleb erinevate andmebaaside ja allikate tundmine.

Hindamine:
Paremusjärjestuse määrab kogutud punktide summa. Vastamise kiirus läheb arvesse ainult võrdsete punktisummade puhul.
Punkte antakse järgmiselt:
– õige vastus – 2 või enam punkti (olenevalt keerukusest, teema- ning ajakohane ja õigesti formuleeritud vastus annab üks või enam punkti, selleni viiv URL 1 punkti);
– osaliselt õige vastus – 1 punkt (vastus puudulikult või vigaselt formuleeritud või viitab puudulikku, väära või aegunud infot sisaldavale allikale, kuid käsitleb siiski otsiteemat);
– vale vastus – 0 punkti (olematu/mittetöötav URL, puuduv, väär, ebaoluline või ilmselgelt aegunud informatsioon).
– vastust võib žürii otsusel hinnata ka 0,5 punkti kaupa (rakendatakse siis, kui on vaja võistlejate vastuseid ühele küsimusele võrrelda või kui vastaja on küsimusest aru saanud teisiti, kui oodatud ja vastab ning viitab teemalähedasele allikale).
Žürii jätab endale õiguse jagada lisapunkte loova lähenemise ja originaalsuse eest eelvooru vastustes.

Korraldaja:
Võistluse korraldavad ning auhinnad panevad välja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ja Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu.
Võistluse „Infootsing internetist 2024“ korraldab 2023. aasta võistluse võitja.

Eelvooru tulemused:

11. oktoobril toimunud infootsingu eelvoorule registreerus 40 raamatukogutöötajat, kellest 31 saatsid ka oma vastused. Kokku oli võimalik saada 40 punkti. Esimene ja teine koht said mõlemad kokku 36 punkti, väikseim punktisumma oli 11. Võrdsete punktisummade korral sai kõrgemale kohale see, kes varem vastused saatis.

Esimese kümne hulka jõudsid:

1.     Marion Talli (Haljala Vallaraamatukogu)
2.     Eva Maria Shepel (Tallinna Keskraamatukogu)
3.     Jaroslava Shepel (Tartu Linnaraamatukogu)
4.     Helle Maaslieb (Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu)
5.     Krista Auksmann (Pärnu Keskraamatukogu)
6.     Daire Lüüs (Tallinna Keskraamatukogu)
7.     Mae Mitt (Tapa Vallaraamatukogu)
8.     Kristiina Bender (Kohila raamatukogu)
9.     Maris Jaagosild (Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu)
10.  Jana Lahe (EELK Usuteaduse Instituudi raamatukogu)

Kuna vastavalt võistluse juhendile pääseb finaali vaid üks osaleja igast raamatukogust, saadame kutse lõppvõistlusel osaleda Aili Höövelsoole (Lääne-Virumaa Keskraamatukogu) ja Mart Feldingule (Viimsi Gümnaasiumi Õpikeskus).

Palju õnne finaali pääsenutele!

EELVOORU KÜSIMUSED (.docx) ilma vastusteta, kui keegi soovib end proovile panna.
EELVOORU KÜSIMUSED VASTUSTEGA (.docx) ja kommentaaridega.

Finaali tulemused:

25. oktoobril toimus infotsingu finaal. Lõppvõistlusel vastati 15 küsimusele, mis sarnaselt eelvoorule eeldasid raamatukogu- ja infotöö alaseid teadmisi ja oskusi.

Esikolmik kujunes järgmiselt:

1.     Marion Talli (Haljala Vallaraamatukogu)
2.     Helle Maaslieb (Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu)
3.     Mart Felding (Viimsi Gümnaasiumi Õpikeskus)

Kokku oli võimalik saada 31 punkti. Esimene koht kogus vastustega 21,5 punkti. Esimese ja teise koha vahe oli 3 punkti, teise ja kolmanda koha vahe oli 1,5 punkt. 

2024. aasta võistlust korraldab Haljala Vallaraamatukogu.

Palju õnne võitjatele ning suur tänu kõigile, kes mängust osa võtsid!

FINAALI KÜSIMUSED (.pdf) ilma vastusteta, kui keegi soovib end proovile panna.
FINAALI KÜSIMUSED VASTUSTEGA (.pdf) ja kommentaaridega.

Täiendav informatsioon:
Piret Jõesaar piret.joesaar@tlulib.ee