Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–15
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–15

Sirelililla raamatukogu: “Lapsevanema embus on võimas teraapia”

Täna, 17. novembril tähistatakse rahvusvahelist enneaegse sünni päeva, et tõsta inimeste teadlikkust antud teemal. Enneaegne sünnitus võib saada osaks kõigile emadele vanusest, rahvusest, tugevast tervisest, hoolsast jälgimisest ja rõõmsast rasedusest hoolimata. Sageli kaasnevad selle kogemusega esialgu šokk, elu pööratakse pea peale ja emotsionaalne taastumine võib võtta aastaid.

Enneaegse sünni päev annab meile vähemalt kord aastas võimaluse laiemale publikule rääkida sel olulisel teemal ning avaldada austust pisikestele vapratele, nende vanematele, õdedele-vendadele, teistele lähedastele ja kõigile toetajatele. Lisaks keerulistest asjadest rääkimisele on see kindlasti ka pidupäev, kinnitus, et imed on päriselt võimalikud.

Ja kuna meie president Alar Karis on kutsunud kõiki samal päeval tähistama ka uudishimu päeva. Otsustasime need kaks sündmust ühendada ja enneaegsete laste toetuseks raamatukogu välisvalgustuse sirelilillaks muuta ning uudishimulikele jagada põnevaid fakte antud teemal. Sellega kinnitame, et me hoolime ja avaldame toetust kõige pisematele, nende lähedastele ja toetajatele.

Raamatukogu fassaad sirelililla 2021. aastal. Foto: Mart Felding
 • Iga kümnes laps sünnib siia maailma enne oodatud aega ehk enne 37. rasedusnädalat.
 • Sirelilillade tulede kampaaniast võtab osa enam kui 60 riiki üle maailma. Eesti jaoks on see sel aastal juba kümnes kord osaleda.
 • Pisikesed beebid võivad suureks kasvades teha suuri asju. Kuulsad enneaegselt sündinud on Albert Einstein, Mark Twain, Pablo Picasso, Victor Hugo, Winston Churchill, Isaac Newton ja Stevie Wonder.
 • Igal aastal sünnib Euroopas ligikaudu 10% lastest enneaegsena, Eestis 5,5% lastest. Seejuures väga väikesi enneaegseid (sünnikaal alla 1500g; sündinud enne 32. rasedusnädalat) on Eestis umbes 1% kõikidest sündidest. 
 • Suurim risk surra või jääda ellu puudega on eluvõimelisuse piiril, so 23.-25. rasedusnädalal sündinud lastel. 
 • Loote kopse saab ette valmistada – emale süstitakse 2 korda glükokortikoidhormooni, mis soodustab loote kopsude küpsemist ja vähendab lapse hingamispuudulikkuse raskusastet.
 • Väga väikeste enneaegsete laste parim haiglajärgne jälgimine ja ravi juhtimine toimub spetsialiseeritud nn. riskilaste keskustes. Eestis on sellisteks keskusteks Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinik ning Tallinna lastehaigla.
 • Enne 32. rasedusnädalat sündinud lapsed ei suuda ise oma kehatemperatuuri reguleerida, mistõttu paigutatakse nad reguleeritava temperatuuriga voodisse või kuvöösi.
 • Enne 32. rasedusnädalat sündinud beebidel puudub imemisrefleks ja kujuneb täielikult välja alles umbes 36. rasedusnädalaks. Seega võib pudeli või rinnaga toitmine osutuda suureks väljakutseks.
 • Enneaegsete laste puhul kasutatakse korrigeeritud vanust, kalendaarsest vanusest (sünnivanusest) arvutatakse maha nädalad, mille võrra laps sündis varem (kasutusel kuni 2 aasta vanuseni).
 • Känguruhooldus on nahk-naha kontakt ema/isa ja lapse vahel, mis soodustab nende suhte tekkimist ja aitab kaasa lapse vaimsele ja motoorsele arengule. Kängurumeetodit hakati kasutama paarkümmend aastat tagasi Kolumbias inkubaatorite puudumise tõttu väikese sünnikaaluga vastsündinute hooldusel.
Känguruhooldus, 2020. aastal. Foto: Riina Feldingu erakogu

Igal aastal on rahvusvaheliselt enneaegse sünni päeval ka oma juhtmõte. Selle aasta moto on “Lapsevanema embus on võimas teraapia”. On tõendatud, et enneaegsed lapsed võivad ja saavad olla vanemaga nahk-naha kontaktis sünnihetkest alates ja kuvöös on vaid aseaine vanemale. Lapse vanemast eraldamine ei ole enamus protseduuride teostamiseks vajalik ning vanema süles võib laps olla ka koos kõigi elu toetavate vahenditega. Selline lähenemine võib olla väljakutseks personalile, kuid see on võimalik ja lastele ning vanematele ka äärmiselt vajalik paljudel olulistel põhjustel. Lapse nahk-naha kontakt vanemaga peab olema soositud, julgustatud ja igakülgselt toetatud lähenemine. See on miski, mille poole selgelt püüelda ja miski, mida vanemad väga julgelt peaksid ka ise nõudma oma laste ja iseenda nimel, sest lapsevanema embus on (enneaegse) lapse jaoks võimas teraapia!

Üleskutse eestvedaja Eestis on MTÜ Enneaegsed lapsed, kelle eesmärgiks on enneaegselt sündinud laste, nende vanemate ja lähedaste toetamine, nende murede ja vajaduste märkamine, teadvustamine ning ühiskonnas enneaegsusega seotud teemade laiapõhjalisema mõistmise soodustamine. MTÜ tegevuse ja toetamise kohta saab lugeda siit: www.enneaegsedlapsed.ee
Tänaste toetajate terve nimekirja leiab siit: www.enneaegsetepaev.ee/2022osalejad
#enneaegsedlapsed #enneaegsetepaev2022 #uudishimupäev