Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–17
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–17

Viitehaldustarkvarad

Viitehaldustarkvarad

Viitehaldustarkvarad võimaldavad infoallikatest oma kogu moodustamist ning selle haldamist vastavalt oma soovidele ja vajadustele. Oma kogust saab lisada viiteid tekstitöötlusprogrammiga koostatavasse dokumenti ning lisatud viidetest koostada kirjanduse loetelu.

 

TLÜ Akadeemiline Raamatukogu pakub kasutajatuge järgmistele tasuta viitehaldustarkvaradele:

 

https://www.zotero.org/

 

Zotero on tasuta viitehaldustarkvara, mis võimaldab

 

 • luua oma isiklik süstematiseeritud allikakogu ning seda hallata

 • lisada kogusse kirjeid, täistekste, linke ja märkmeid

 • koostada bibliograafiaid ning lisada tekstisiseseid viiteid otse koostatavatesse dokumentidesse

 • jagada oma allikakirjeid teiste uurijatega

 

Zotero lühitutvustus: http://www.tlulib.ee/images/EIO/zoterojuhend.pdf

Zotero ingliskeelne juhend: https://www.zotero.org/support/quick_start_guide

 

Zotero tugi:

Elisabeth Arder ( elisabeth.arder@tlulib.ee)

Kristi Mets ( kristi.mets@tlulib.ee)

 

   https://www.mendeley.com/

Mendeley on tasuta viitehaldustarkvara ning ühtlasi akadeemiline sotsiaalvõrgustik, mis võimaldab

 • luua endale viidete kogu, mida on lihtne organiseerida ja hallata

 • lugeda, annoteerida ning varustada märkmete ja kommentaaridega oma viidetele lisatud PDF-faile

 • lihtsalt ja kiiresti lisada tekstisieseid viiteid kirjutamise ajal ning koostada ühe hiireklikiga viidatud allikate loetelu

 • suhelda teiste teadlastega oma uurimisvaldkonnas, luua oma uurimisrühm või ühineda teiste uurimisrühmadega

Mendeley lühitutvustus: http://www.tlulib.ee/images/EIO/mendeleyjuhend.pdf

Mendeley ingliskeelsed juhendid: http://community.mendeley.com/guides

 

 • Isikliku raamatukogu maht 2GB
 • Rühmades kasutatav hoiuruum 100MB
 • Võimalik teha kuni 5 privaatrühma
 • Privaatrühmade liikmete arv kuni 25

Mendeley tugi:

Sigrid Mandre ( sigrid.mandre@tlulib.ee)
Carolina Schultz ( carolina.schultz@tlulib.ee)

Lisainfo:

Erialainfo osakond

Tel: 6409 184

erialainfo@tlulib.ee