Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17 | Õpikeskus: E–R 10–15
Teadusraamatukogu: E, N 12–19, T, K, R 10–17
Õpikeskus: E–R 10–15

Käsiraamatud pakuvad üksikasjalikku keeleteaduslikku analüüsi ja maailma tähtsaimate keelkondade kirjeldusi ning hõlmavad fonoloogiat, morfoloogiat, süntaksit, leksikat, semantikat, dialektoloogiat ja sotsiolingvistikat.